Kojulaenutus

kojulaenutus2012

Koju on võimalik laenutada:
 • ilukirjandust
 • teatmeteoseid
 • aimekirjandust
Trükiste leidmist hõlbustab elektronkataloog.

Raamatud on riiulitel järjestatud vastalt UDK süsteemile

Lugejate registreerimine
 • Lugejaks registreeritakse ID-kaardi või muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Alaealised esitavad lisaks lapsevanema (eestkostja) nõusoleku.
 • Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoha aadress(id);
  4) e-posti aadress;
  5) telefoninumber.
 • Igal aastal registreeritakse lugejad ümber (nime, elukoha, e-posti aadressi jt lugejaks registreerimisel antud andmete kontrollimine).
 • Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.
 • Raamatukogus saab lugeja registreerimisel lugejakaardi ja annab allkirja. Antud allkirjaga kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Lugejakaart on tasuta.
 • Kaotatud või rikutud lugejakaardi asendamine uuega maksab 1.90 eurot.
Teavikute kasutamise kord
 • Lugejal on õigus laenutada korraga kuni viis teavikut kolmeks nädalaks, lasteraamatukogus kaheks nädalaks
 • Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni teel) kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.
AB WEB IT