Lugemissaal

lugemissaal

Lugemissaalis on võimalik:
  • kasutada teatmeteoseid, õppematerjale, õigusakte, tutvuda Kiviõli Linnavalitsuse ja -volikogu otsuste ja määrustega
  • lugeda ajalehti ja ajakirju
  • laenutada ajakirju koju
  • tellida raamatukogus puuduvat kirjandust RVLi (raamatukogudevahelise laenutuse) kaudu. Raamatu postikulu tasub lugeja 
  • tutvuda temaatiliste ja tähtpäevaliste näitustega
  • osaleda temaatilistel õhtutel (üritusi pildistatakse ja pildid avalikustatakse raamatukogu kodulehel)
  • kasutada internetiarvutit
Raamatukogu tasulised teenused
 
HINNAKIRI
 
Mustvalge valguskoopia ja väljatrükk formaat A4 0,10 eurot
Kaotatud või rikutud lugejakaardi asendamine uuega 1,90 eurot

Ajakirjad Ajalehed

AB WEB IT