Menüü
Kontaktid
Pikendamine
Otsi

Raamatukogu asukoht:
Viru tn. 7 , 43125 , Kiviõli , Eesti

Raamatukogu kontaktid:
Telefon : +372 335 8526
E-post : kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee

Lasteraamatukogu kontaktid:
Telefon : +372 335 8511
E-post : kivilasterk@hot.ee

Raamatukogu on avatud:
E – R : 11.00 – 18.00
L : 10.00 – 16.00
P : suletud

 

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööks suletud.

Raamatukogus tasuta WIFI leviala.

Laenutustähtaja pikendamiseks:

 

  • Helista teenindajale telefonil
    33 585 26 kojulaenutus
    33 585 11 lasteteenindus

 

  • Logi enda lugejakontole raamatukoguprogrammis RIKS sisse siit

 

  • Pikenda tähtaega e-posti teel
Kasutamise eeskiri

TERVIKTEKST

kehtestatud Kiviõli Linnavolikogu 29.05.2008 määrusega nr 39

muudetud Kiviõli Linnavolikogu 30.06.2009 määrusega nr 69

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kinnitatakse Kiviõli Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri), mis reguleerib lugeja teeninduse, lugejate õigused ja kohustused Kiviõli Linnaraamatu­kog­­­us.

(2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on kasutamise õigus ära võetud.

(3) Lapsi kuni põhikooli lõpetamiseni teenindab lasteteenindus.

(4) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus. Põhiteenused on tasuta. Eriteenused (tekstide kopeerimine) on tasulised. Eriteenuste tasu suuruse kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul Kiviõli Linnavalitsus.

(5) Raamatukogu on avatud 6 päeva nädalas (suveperioodil 5 päeva nädalas). Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud – sisetööpäev. Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab direktori ettepanekul Kiviõli Linnavalitsus.

§ 2. Lugejaks registreerimine ja ümberregistreerimine

(1) Lugejaks registreeritakse ID-kaardi või muu isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Alaealised esitavad lisaks lapsevanema (eestkostja) nõusoleku.

(2) Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood;
3) elukoha aadress(id);
4) e-posti aadress;
5) telefoninumber.

(3) Igal aastal viiakse läbi lugejate registreerimisel antud andmete kontrollimine – lugejate ümberregistreerimine (nime, elukoha, e-posti aadressi jt antud andmete kontrollimine).

(4) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

(5) Raamatukogus saab lugeja registreerimisel lugejakaardi ja annab allkirja. Antud allkirjaga kinnitab lugeja, et nõustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja on teadlik oma isikuandmete töötlemisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Lugejakaart on tasuta.

(6) Lugejakaardil on lugeja identifitseerimiseks vajalik vöötkood ja vöötkoodi number. Raamatukogu saab kasutada ainult lugejakaardi esitamisel. MUUDETUD (30.06.2009 määrus nr 69)

(7) Lugejakaarti on keelatud anda teistele isikutele. Lugejakaardi kasutamise eest vastutab lugeja. Lugeja on kohustatud lugejakaardi kadumisest raamatukogu viivitamata teavitama.

(8) Kaotatud või rikutud lugejakaardi asendamine uuega maksab vastavalt Kiviõli Linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse hinnakirjale.

(9) Lugejalt, kes ei ela raamatukogu teeninduspiirkonnas, võib võtta teaviku kojulaenutamisel tagatist teaviku hinna piires. Kui lugeja tagastab laenutatud teaviku, makstakse raha talle tagasi.

§ 3. Teavikute kasutamise kord

(1) Lugejal on õigus laenutada korraga kuni viis teavikut. Üldjuhul laenutatakse teavikuid koju 21 päevaks. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikuid võib raamatukogu laenutada ka lühemaks ajaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.
MUUDETUD (30.06.2009 määrus nr 69)

(2) KEHTETU (30.06.2009 määrus nr 69)

(3) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada (ka telefoni teel) kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud.

(4) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kaudu. Kui lugeja vajab teavikut, mis on teise lugeja käes, pannakse ta järjekorda.Teaviku saabumisest teatatakse telefoni teel või muul lugejaga kokku lepitud viisil.

(5) Lugemissaalis asuvaid raamatuid, ajalehti ja uuemaid ajakirju (viimased 3 kuud) saab kasutada ainult kohapeal, vanemaid ajakirju laenutatakse koju üheks nädalaks.

(6) Tagastamistähtaja möödudes saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse või teavitab telefoni teel.

§ 4. Lugeja vastutus

(1) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

(2) Tagastamata või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult samaväärseks tunnistanud. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni kümnekordses ulatuses. Laste tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad (eestkostjad).

(3) Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutumisest raamatukogule.

(4) Vöötkoodi eemaldamise või rikkumise eest kannab lugeja uue vöötkoodi paigaldamisega seotud kulud.

§ 5. Sisekord

(1) Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriietes ja kandekottidega.

(2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid. Lugeja peab alluma raamatukoguhoidja korralekutsuvatele märkustele.

(3) Alkoholi- ja narkouimas ning silmnähtavalt määrdunud riietega lugejaid ei teenindata.

(4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, laskemoona, kergestisüttivaid aineid.

(5) Keelatud on söömine, joomine, suitsetamine jm. kaaslugejaid häiriv tegevus. Lugemissaalis on keelatud kasutada mobiiltelefone.

(6) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta võib teha raamatukogu direktorile. Raamatukogu direktoril on õigus muuta oma käskkirjaga laenutatavate teavikute arvu ja tagastamistähtaega.

(7) Käesoleva eeskirja rikkujalt võib raamatukogu kasutamise õiguse ära võtta kuni üheks aastaks.

Kiviõli Linnaraamatukogu © 2020