Menüü
Kontaktid
Pikendamine
Otsi

Raamatukogu asukoht:
Viru tn. 7 , 43125 , Kiviõli , Eesti

Raamatukogu kontaktid:
Telefon:
335 8526 (laenutusosakond)
335 8511 (lasteteenindus)
E-post: kivioli.raamatukogu@lyganuse.ee

Raamatukogu avatud:
E – R: 10.00 – 17.00
L – P: suletud

Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu sisetööks suletud.

Raamatukogus tasuta WIFI leviala.

Laenutustähtaja pikendamiseks:

 

  • Helista teenindajale telefonil
    335 8526 kojulaenutus
    335 8511 lasteteenindus

 

  • Logi enda lugejakontole raamatukoguprogrammis RIKS sisse siit

 

  • Pikenda tähtaega e-posti teel
Interneti kasutamine

Interneti kasutamiseks peab kaasas olemas kas raamatukogu lugejapilet või isikut tõendav pildiga dokument.

On võimalik teha väljatrükke, paljundada ja skaneerida, mille eest tasutakse vastavalt hinnakirjale.

Tasuta WiFi leviala kogu majas.

 

Interneti kasutamise eeskiri

1. Internetiarvutit saab kasutada raamatukogu töö ajal.

2. Internetiarvutit võivad kasutada kõik raamatukogu lugejad. Eelduseks on eelnev arvuti ja interneti kasutamise oskus.

3. Enne arvuti taha asumist tutvub kasutaja internetiarvuti kasutamise eeskirjaga ja kohustub ka eeskirja täitma.

4. Internetiarvuti on mõeldud eelkõige e-teenuste kasutamiseks (e-riik, e-pank, e-post), õppetööks, referaatide ja uurimuste koostamiseks ning internetist vajaliku informatsiooni leidmiseks.

5. Internetiarvutiga töötab korraga üks kasutaja.

6. Internetiarvuti kasutamine on tasuta. Tööajad algavad täistunnil. Kasutusaeg ühele kasutajale on 2 tundi.

7. Eelregistreerimine toimub dokumendi ettenäitamisel. Eelregistreerimise korral peab kasutaja tulema õigeaegselt. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle järgmisele soovijale.

8. Arvuti kasutaja peab arvutit kasutama heaperemehelikult ja ei tohi oma käitumisega häirida teisi raamatukogu külastajaid.

9. Arvuti kasutaja on kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.

10. Keelatud on:

– Arvuti restartimine ja väljalülitamine töötaja loata;
– Tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
– Arvuti häälestuse muutmine;
– Isiklike infokandjate kasutamine;
– Riist- ja tarkvara kahjustamine;
– Arvutimängude mängimine;
– Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate internetilehekülgede külastamine.

11. Käesoleva eeskirja rikkuja võib saada arvuti kasutamise keelu.

12. Arvutiväljatrüki tegemine toimub ainult raamatukogu töötaja vahendusel ja on tasuline. (A4 mustvalge – 0,10 eurot).

13. Kiviõli Linnaraamatukogu ei vastuta külastaja poolt loodud/ salvestatud failides leiduvate isiku- ja muude andmete eest.

14. Kiviõli Linnaraamatukogu ei vastuta autoriõiguse seaduse rikkumise eest arvuti kasutaja poolt ning ei vastuta laivõrgus kordasaadetud tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

Kinnitatud Kiviõli Linnaraamatukogu direktori käskkirjaga nr. 1/1 14.04.2016.a.

Kiviõli Linnaraamatukogu © 2024